بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتریحیی کبیر

دکتر یحیی کبیر دانش آموخته حوزه و دانشگاه و از شاگردان علامه شهید مرتضی مطهری است. او مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران و در رشته فلسفه اخذ کرده است. متولد 1333 و در حال حاضر در دانشگاه تهران مشغول تدریس است. از جمله آثار حجت الاسلام کبیر می توان به کتاب های مبانی عرفان، عارفان الهی و عرفان برتر، عرفان و معرفت قدسی، فلسفۀ وحی و ... اشاره کرد.

Books Of دکتریحیی کبیر