بیوگرافی

تصویر نویسنده

فریدون مقدم

فریدون مقدم
21اسفند 1333
متولد قم
بازنشسته راه وترابری
رشته تحصیلی مهندسی عمران
مدرک کاردانی
محل تحصیل، انستیتو تکنولوژی کرمانشاه
سال 1356
عرشیان خاک نشین
ازخرافه تا خدا
سرمست شهادت
شب برفی
سکاکی
رهنمای پرستش تفسیر معنوی سوره حمدرهنمای پرستش تفسیر معنوی سوره اخلاص
رهنمای پرستش تفسیر معنوی سوره فلق