بیوگرافی

تصویر نویسنده

کریم فیضی

کریم فیضی نخستین اثرش را در 17 سالگی نگاشت با عنوان «عرفان شیعی». این کتاب در 20 سالگی‌اش منتشر شد و نسخه‌هایش نایاب شد و هرگز تجدید چاپ نشد. باوجود اصرار علما و اهل معرفت نسخه اصلی کتابش را معدوم کرد.